MultiMarketing bliver til MultiMarketing Engros

For at kunne skabe et klar og tydelig kommunikation skifter MultiMarketing pr. 1/4 2017, navn og logo til MultiMarketing Engros.

MultiMarketing har til og med d. 1.4.17 været navnet og logo på både grossisten og vores direkte kunder, hvilket i nogle tilfælde ikke har været hensigtsmæssigt.

Fremover vil vi udelukkende være grossist/engros, som vil bære navnet og MultiMarketing Engros.

Med den nye navneopdeling bliver det alt andet lige tydeligt, hvem der er afsender på hvad, hvor og hvornår.

MultiMarketing Engros er hele vand og promotion branchens grossist og er et vigtigt omdrejningspunkt for både vores kunder og branchens leverandører.
Vi ønsker et endnu tættere samarbejde, til nytte og gavn for dig og vand og slik specialhandlen.

MultiMarketing Engros ønsker, at vi sammen løfter os og bliver stærkere, ligesom vi hele tiden har fokus på at gøre samarbejdet så optimalt som muligt.


Vi glæder os til et fortsat godt og udbytterigt samarbejde!
Selskabsformalia og CVR- nr. er uændret.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til:


Med venlig hilsen
Palle Østergaard
Indehaver


Tlf. 69 14 55 11 (direkte)  
Tlf. 21 46 50 28 (mobil)